Produkty

Bloki dystrybucyjne PDB

Bloki dystrybucyjne używane są w celu zachowania większej przestrzeni i ułatwieniu rozdzielenia energii. Stosowane są głównie w niskonapięciowych rozdzielnicach przemysłowych w przypadku, gdy konieczne jest doprowadzenie energii z jednego wejścia do większej liczby odbiorów. Są one dostępne w zakresie prądów znamionowych od 80 do 400 A.

Bloki dystrybucyjne są zabezpieczone przed przypadkowym dotykiem części czynnych (stopień ochrony IP20).  Występuje możliwość montażu bloków na szynie TH-35 mm lub na płycie montażowej za pomocą śrub. Oferowane będą w różnych kombinacjach wejść i wyjść.

  • Wykonanie zgodne z EN 60947-7-1
  • Wersje dopasowane do przewodów Cu lub Cu/Al
  • Prąd maksymalny Imax do 400 A
  • Różne kombinacje wyjść i wejść
  • Montaż na szynę TH-35 mm lub na płytę montażową

 

Dokumenty Parametry techniczne
Wykonanie zgodne z EN 60947-7-1
Maksymalny prąd dla przewodu sztywnego o dopuszczalnym maksymalnym przekroju 103778 : 80 A 103780 : 125 A 103782 : 160 A 103784 : 250 A 4 - 103786 : 400 A
Prąd cieplny umowny w otwartej przestrzeni Ith 103778 : 80 A 103780 : 125 A 103782 : 160 A 103784 : 250 A 4 - 103786 : 400 A
Maksymalne napięcie łączeniowe Umax 1000 V AC / 1500 V DC
Odporność na zwarcie prąd szczytowy Ipk prąd wytrzymywany 1s Icw 103778 : 2,7 kA 1,9 kA 103780 : 30 kA 4.2 kA 103782 : 30 kA 11 kA 103784 : 51 kA 21 kA 4 - 103786 : 51 kA 21 kA
Wskaźnik CTI 600 V
Podłączenie możliwe z Cu 15x5
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
Pozostałe parametry zgodnie z EN 60947-7-1