Produkty

Akcesoria dla urządzeń Ex9B/Ex9PN

Akcesoria zaprojektowane są w taki sposób by można je było łączyć z różnymi typami urządzeń. Możliwy montaż do trzech jednostek styków
pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy (w przypadku styków pomocniczych AX3122 możliwy montaż do dwóch jednostek), plus jeden blok różnicowoprądowy (tylko dla wyłączników nadprądowych EX9B).

Wyzwalacze są montowane z lewej strony.

Styki pomocnicze i styki pomocnicze zadziałania są montowane z lewej strony urządzenia, przed lub po montażu urządzeń, jednostki styków są wyposażone w przemienne kombinacje styków.

  • Styki pomocnicze: zsynchronizowane ze stykami głównymi
  • Styki pomocnicze zadziałania: informują o automatycznym wyzwoleniu wyłącznika
  • Blokada urządzenia
  • Wyzwalacze wzrostowe
  • Wyzwalacze podnapięciowe
  • Wyzwalacze nadnapięciowe
  • Akcesoria zgodne z normą EN 60947-1 oraz EN 60947-5-1

 

Dokumenty Parametry techniczne
Wykonanie zgodne IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1
Napięcie znamionowe Un 240/415 V AC, 24/48/130 V DC
Minimalne napięcie Umin 24 V AC/DC
Częstotliwość 50/60 Hz
Prąd znamionowy I e AC 6 A (240 V), 3 A (415 V)
Prąd znamionowy Ie DC 6 A (24 V), 2 A (48 V), 1 A (130 V)
Prąd cieplny umowny w otwartej przestrzeni It 6 A
Prąd znamionowy I e , kat. użytk. AC-12 6 A (240 V), 3 A (415 V)
Prąd znamionowy I e , kat. użytk. DC-12 6 A (24 V), 2 A (48 V), 1 A (130 V)
Fotogaleria