Produkty

Ograniczniki przepięć Ex9UE1+2, 25kA

Linię ograniczników przepięć stanowią urządzenia klasy 1+2. Służą do ochrony instalacji elektrycznych przed bezpośrednimi uderzeniami piorunów o średniej intensywności. Odpowiednie dla strefy ochrony odgromowej LPL I, II według normy EN 62305 w sieci 3-fazowej TN-C, gdzie całkowity prąd udarowy wprowadzony do instalacji elektrycznej wynosi 75 kA, a jego udar może wynieść 150 albo 200 kA w zależności od konfiguracji i położenia punktu uziemiającego, uziemienia instalacji piorunochronnej oraz miejsca zainstalowania ogranicznika przepięć.

Konstrukcja Ex9UE1+2 25 oparta na kombinacji warystorów i iskierników. Rozwiązanie skutkuje szybszym czasem reakcji w porównaniu do rozwiązania opartego tylko na warystorach. Połączenie iskiernika ogranicza charakterystykę prądową. Zapewniona zostało pełna izolacja między
elementami warystorowymi i iskiernikowymi.

Element warystorowy stanowi część dominującą w ogranicznikach. Poziom ochrony spełnia wymagania nie tylko klasy 1, ale także 2. Modułowa konstrukcja z możliwością wymiany wkładki pozwala na szybką i prostą wymianę modułów funkcyjnych w przypadku ich przepalenia się, z powodu częstego występowania szczytów przepięć.

  • Typ 1+2 (Klasa I+II, T1+T2, B+C)
  • Testowane zgodnie z EN 61643-11
  • Maksymalny prąd impulsowy Iimp 25 kA (10/350 μs) na fazę oraz 100 kA na moduł NPE
  • Napięcie trwałej pracy Uc 280 V AC
  • Wersje podłączenia 3+0, 3+1 oraz 4+0
  • Wymienna wkładka warystorowa
  • Dostępne z i bez styku pomocniczego
  • Optyczny wskaźnik stanu wkładki warystorowej