Produkty

Ograniczniki przepięć Ex9UE3

Linia ograniczników przepięć Ex9UE3 to grupa ograniczników klasy III. Przeznaczona jest do ochrony przed przepięciami przejściowymi, instalowana za ogranicznikami przepięć klasy II. Zastosowanie ograniczników przepięć Ex9UE3 zapewnia ochronę wrażliwych urządzeń elektronicznych znajdujących się blisko tablicy rozdzielczej, automatyki budynkowej czy aplikacji informatycznych, itp. Konfiguracja połączenia Y elementów funkcjonalnych zapewnia zbilansowaną ochronę zarówno przewodu fazowego jak i neutralnego w kierunku przewodu ochronnego. Jest to możliwe dzięki dwóm identycznym warystorom podłączonym do obydwóch biegunów, a zachowanie pełnej izolacji jest spełnione dzięki zastosowaniu iskiernika przed przewodem PE. 

Ograniczniki klasy III powinny być zainstalowane maksymalnie 5 metrów od chronionego urządzenia. Do prawidłowej koordynacji z ogranicznikami klasy II Ex9UE2 20 należy instalować je w stosownej od siebie odległości. Do osiągnięcia najlepszych parametrów, zaleca się zainstalowanie obu klas ograniczników w odległości od siebie 5 metrów licząc po długości kabli połączeniowych.

Konstrukcja Ex9UE3 oparta jest na warystorze metalowo-tlenkowym. Takie wykonanie zapewnia bardzo krótki czas reakcji. Modułowa konstrukcja z wymiennymi wkładkami umożliwia proste i szybkie zastąpienie zużytej wkładki w przypadku jej przepalenia na skutek częstych przepięć.

 

  • Ograniczniki przepięć
  • Typ 3 (Klasa III, T3, D)
  • Wykonanie zgodne z EN 61643-11
  • Napięcie trwałej pracy do Uc 275 V AC
  • Konstrukcja oparta na połączeniu Y elementów funkcjonalnych
  • Wymienna wkładka warystorowa
  • Dostępne z i bez styku pomocniczego
  • Optyczny wskaźnik stanu wkładki warystorowej